Det bästa viktminskningsmedel

Vad är skillnaden?

Skillnaden mellan Semaglutid, Tirzepatid och Retatrutid är ganska stora men den gemensamma faktorn är att samtliga är GLP-1 agonister i grunden.

Semaglutid

GLP-1 agonist

Semaglutid även känt som Ozempic, Rybelsus och Wegovy är en GLP-1-receptoragonist som efterliknar effekten av det naturligt förekommande hormonet GLP-1. Detta hormon spelar en viktig roll i aptitreglering och matsmältning.

Kortfattat så fördröjer Semaglutid magsäckstömningen, vilket kan leda till en känsla av mättnad under längre tid och därmed minskad aptit. Genom att minska hunger och öka mättnadskänslan kan det leda till att personer äter mindre, vilket resulterar i en kalorireduktion och viktminskning.

Tirzepatid

GLP-1 + GIP agonist

Tirzepatid, även känt som Mounjaro är en GLP-1-receptoragonist precis som Semaglutid men har en dubbelverkan och påverkar även GIP-receptorn. GIP-receptorn stimulerar insulinfrisättning, inhiberar glukagonsekretion, påverkar fettmetabolismen och påverkar mättnadskänslor.

Tirzepatid är mer effektiv än Semaglutid när det gäller att sänka blodsockernivåerna och främja viktminskning, p.g.a. dess dubbla mekanism. Den är även oerhört behaglig att använda utan biverkningar som illamående m.m. som är vanligt med Semaglutid.

Tirzepatid
retatrutid

GLP-1 + GIP + GCGR agonist

Retatrutid är det absolut senaste på marknaden inom viktminskning och är så pass ny att det fortfarande är i forskningsstadie. Likt ovanstående så påverkar den övriga receptorer men är även en GCGR-agonist vilket gör den tre gånger så effektiv som Semaglutid.

GCGR (glukagonreceptorn) aktiveras av glukagon, en viktig regulator av glukosmetabolismen. Den stimulerar levern att öka glukosproduktionen genom glukoneogenes och glykogenolys, vilket höjer blodsockernivåerna, särskilt under fastande tillstånd eller hypoglykemi.